Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагааны нэр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
BKHSCF /re-bid/ Баянхошуу дэд төвийн спорт комплекст тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах Үнэлгээний шатанд 2023-11-15 2023-11-29
BKHSCE /re-bid/ Баянхошуу дэд төвийн спорт комплекст тоног төхөөрөмж худалдан авах Үнэлгээний шатанд 2023-11-15 2023-11-29
SHTL-C5 Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хороо, Баянхошуу бизнес инкубатор төв болон нийслэлийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын гадна фасадны засварын ажил Цуцлагдсан 2023-11-03 2023-11-17
SHTL-C4 Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хороо, Бизнес инкубатор төвийн гадна нэмэлт авто зогсоолын ажил Цуцлагдсан 2023-11-03 2023-11-17
SHTL-C3 Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хороо, Нийслэлийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн гадна нэмэлт авто зогсоолын ажил Цуцлагдсан 2023-11-02 2023-11-16
SHTL-C2 Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хороонд бичил тохижилтын ажил Цуцлагдсан 2023-11-02 2023-11-16
SHTL-C1 Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хорооны 50 айлын орон сууцны барилгын урд талбайн бичил тохижилт болон Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд 3х3 сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт Цуцлагдсан 2023-11-01 2023-11-15
BKHCDCFKA Баянхошуу дэд төвийн Олон нийтийн хөгжлийн төвд тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах Цуцлагдсан 2023-10-19 2023-11-03
BKHSCE Баянхошуу дэд төвийн спорт комплекст тоног төхөөрөмж худалдан авах Цуцлагдсан 2023-10-19 2023-11-03
BKHSCF Баянхошуу дэд төвийн спорт комплекст тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах Цуцлагдсан 2023-10-19 2023-11-03
BKHFKA Баянхошуу дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгт тавилга, гал тогооны тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс худалдан авах Цуцлагдсан 2023-10-12 2023-10-26
DAFKA Дамбадаржаа дэд төвийн 150 хүүхдийн цэцэрлэгт тавилга, гал тогооны тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс худалдан авах Үнэлгээний шатанд 2023-10-11 2023-10-24
SHFP /re-bid/ Шархад дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил Цуцлагдсан 2023-09-01 2023-10-03
TRDH14-B Толгойт дэд төвийн авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажил (үе шат 2) Цуцлагдсан 2023-09-01 2023-10-09
T3-SCS-2023-04 Үнийн санал ирүүлэх урилга Хаагдсан 2023-08-29 2023-09-11
TRDH14-A Толгойт дэд төвийн авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажил (үе шат 1) Үнэлгээний шатанд 2023-08-29 2023-10-19
SHTL-D /re-bid/ Сэлбэ дэд төв дэх нийтийн зориулалттай ногоон байгууламж ба гадна талбайн тохижилтын ажлууд Цуцлагдсан 2023-08-17 2023-09-18
BKHS /re-bid/ Баянхошуу дэд төвд баригдах ”Плаза”-н барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2023-08-10 2023-09-12
TSC 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын ажил Хаагдсан 2023-08-09 2023-09-21
T3-SCS-2023-02 Зураг төслийн ажил гүйцэтгэх санал ирүүлэх урилга Хаагдсан 2023-08-02 2023-08-16
SHTL-B /re-bid/ Толгойт дэд төв дэх нийтийн ногоон байгууламж тохижилтын ажил (байршил 2) Цуцлагдсан 2023-08-01 2023-09-01
T3-SCS-2023-01 Зураг төслийн ажил гүйцэтгэх санал ирүүлэх урилга Хаагдсан 2023-06-30 2023-07-17
SHFP Шархад дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил Цуцлагдсан 2023-06-23 2023-07-26
TRDH11-A Толгойт дэд төвийн ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1) Цуцлагдсан 2023-04-26 2023-06-05
SHTL-B Толгойт дэд төв дэх нийтийн ногоон байгууламж тохижилтын ажил (байршил 2) Цуцлагдсан 2023-03-15 2023-05-01
TRDH11-A /re-bid/ Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1) Цуцлагдсан 2023-03-10 2023-04-25
TEC-C Толгойт дэд төвийн хуваарилах байгууламжууд, 10кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамын ажил Цуцлагдсан 2023-03-09 2023-04-26
TEC-A Толгойт дэд төвийн холбооны шугам сүлжээний ажил Цуцлагдсан 2023-03-07 2023-04-10
TRDH11-C Толгойт дэд төвийн ус хангамжийн ажил Хаагдсан 2023-01-31 2023-03-15
DAHP Дамбадаржаа дэд төвийн дулааны станц Хаагдсан 2023-01-26 2023-03-27