Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагааны нэр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
SHFP /re-bid/ Шархад дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил Идэвхтэй 2023-09-01 2023-10-03
TRDH14-B Толгойт дэд төвийн авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажил (үе шат 2) Идэвхтэй 2023-09-01 2023-10-09
T3-SCS-2023-04 Үнийн санал ирүүлэх урилга Хаагдсан 2023-08-29 2023-09-11
TRDH14-A Толгойт дэд төвийн авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажил (үе шат 1) Идэвхтэй 2023-08-29 2023-10-05
SHTL-D /re-bid/ Сэлбэ дэд төв дэх нийтийн зориулалттай ногоон байгууламж ба гадна талбайн тохижилтын ажлууд Цуцлагдсан 2023-08-17 2023-09-18
BKHS /re-bid/ Баянхошуу дэд төвд баригдах ”Плаза”-н барилга угсралтын ажил Үнэлгээний шатанд 2023-08-10 2023-09-12
TSC 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын ажил Хаагдсан 2023-08-09 2023-09-21
T3-SCS-2023-02 Зураг төслийн ажил гүйцэтгэх санал ирүүлэх урилга Хаагдсан 2023-08-02 2023-08-16
SHTL-B /re-bid/ Толгойт дэд төв дэх нийтийн ногоон байгууламж тохижилтын ажил (байршил 2) Цуцлагдсан 2023-08-01 2023-09-01
T3-SCS-2023-01 Зураг төслийн ажил гүйцэтгэх санал ирүүлэх урилга Хаагдсан 2023-06-30 2023-07-17
SHFP Шархад дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил Цуцлагдсан 2023-06-23 2023-07-26
TRDH11-A Толгойт дэд төвийн ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1) Цуцлагдсан 2023-04-26 2023-06-05
SHTL-B Толгойт дэд төв дэх нийтийн ногоон байгууламж тохижилтын ажил (байршил 2) Цуцлагдсан 2023-03-15 2023-05-01
TRDH11-A /re-bid/ Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1) Цуцлагдсан 2023-03-10 2023-04-25
TEC-C Толгойт дэд төвийн хуваарилах байгууламжууд, 10кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамын ажил Цуцлагдсан 2023-03-09 2023-04-26
TEC-A Толгойт дэд төвийн холбооны шугам сүлжээний ажил Цуцлагдсан 2023-03-07 2023-04-10
TRDH11-C Толгойт дэд төвийн ус хангамжийн ажил Хаагдсан 2023-01-31 2023-03-15
DAHP Дамбадаржаа дэд төвийн дулааны станц Хаагдсан 2023-01-26 2023-03-27
TRDH11-B Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 2) Цуцлагдсан 2023-01-17 2023-03-13
TFP-A Толгойт дэд төвийн баруун нарангийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил Хаагдсан 2023-01-16 2023-03-09
TRDH14-B Толгойт дэд төвийн авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажил (үе шат 2) Цуцлагдсан 2023-01-09 2023-02-13
TRDH11-A Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1) Цуцлагдсан 2023-01-09 2023-02-09
BKHS Баянхошуу дэд төвд баригдах ”Плаза”-н барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-12-30 2023-04-12
TEC-B Толгойт дэд төвд баригдах цахилгааны дэд станц (10Кв цахилгаан түгээх кабель шугам) Цуцлагдсан 2022-12-30 2023-03-28
SHTL-D /re-bid/ Сэлбэ дэд төв дэх нийтийн зориулалттай ногоон байгууламж ба гадна талбайн тохижилтын ажлууд Цуцлагдсан 2022-12-27 2023-01-27
SC-A Барилгын талбарын байгаль орчны ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэх, нөхөн сэргээлт хийх (Үе шат 1) Хаагдсан 2022-11-14 2022-11-21
HSSC-A Сайжруулсан нүхэн жорлон суурилуулах, 2-р хэсгийн ажил Хаагдсан 2022-10-04 2022-10-10
SHTSC-B /re-bid/ Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо ГХДТ-2019-1 багцын орон сууцны “Оргил” төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-08-30 2022-09-30
SHTSC-A /re-bid/ Сонгинохайрхан дүүрэг 1, 2, 20-р хороо, Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбай дахь гадна дулаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-08-15 2022-09-19
DAEC /re-bid/ Дамбадаржаа дэд төв орчмын гадна цахилгаан болон мэдээлэл холбооны шугам сүлжээ, мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2022-07-07 2022-08-15