Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээний огноо
DAHP Дамбадаржаа дэд төвийн дулааны станц Хятадын Хоёрдугаар Металургийн Компани ХХК $23,463,368.72 2023-10-03
SHTSC-B /re-bid/ Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо ГХДТ-2019-1 багцын орон сууцны “Оргил” төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Набсан ХХК ₮6,941,564,135.17 2023-09-11
DAEC /re-bid/ Дамбадаржаа дэд төв орчмын гадна цахилгаан болон мэдээлэл холбооны шугам сүлжээ, мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажил Монхас ХХК болон Ванхүү ХХК-иудын түншлэл ₮6,055,006,960.74 2023-08-14
TFP-A Толгойт дэд төвийн баруун нарангийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил Монгол Менежмент Төв ХХК болон Хаппи Бьюлдинг ХХК-иудын түншлэл ₮15,148,855,999.99 2023-08-07
TRDH11-C Толгойт дэд төвийн ус хангамжийн ажил И Жи Өү ХХК болон Набсан ХХК-иудын Түншлэл ₮6,499,463,083.34 2023-05-23
DARI-2 Дамбадаржаа дэд төв орчмын дэд бүтцийн барилга угсралтын ажил (үе шат 2) Янчэнг Шинггуо Констракшн Инженеринг ХХК ₮19,489,730,121.59 2022-12-15
DARI-1 Дамбадаржаа дэд төв орчмын дэд бүтцийн барилга угсралтын ажил (үе шат 1) Янчэнг Шинггуо Констракшн Инженеринг ХХК ₮23,047,943,590.40 2022-12-15
SC-A Барилгын талбарын байгаль орчны ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэх, нөхөн сэргээлт хийх (Үе шат 1) ЗМЗ ХХК ₮309,510,310.00 2022-12-12
T3-CS01 "Дэд төвийг дахин хөгжүүлэх, чадавхыг бэхжүүлэх" зөвлөх үйлчилгээ CRISIL Risk and Infrastructure Solution Ltd India in association with Nomad System LLC Mongolia and Real Source LLC Mongolia LLC as a sub-consultants $1,610,917.00 2022-12-12
HSSC-A Сайжруулсан нүхэн жорлон суурилуулах, 2-р хэсгийн ажил Хэмжилзүй ХХК ₮178,118,434.69 2022-11-14
SFS Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах байр Аглут ХХК ₮8,706,500,823.00 2022-11-14
FSBKH (re-bid) Гал унтраах, аврах 29 дүгээр ангийн барилга угсралтын ажил /дахин зар/ Энигма Констракшн ХХК ₮7,934,410,273.25 2022-09-08
TBC /re-bid/ Толгойт дэд төвд баригдах сургалтын төвийн барилгын барилга угсралтын ажил /дахин зар/ Мандалт констракшн болон Алтайн Бумбат Өргөө ХХК-иудын түншлэл ₮5,403,692,510.37 2022-07-08
T3-CS03 Байгаль орчны хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /External environmental monitoring/ "Баруун Хуасай" ХХК ₮372,740,900.00 2022-06-20
SHTSC (re-bid) Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй сургууль цэцэрлэгүүдийн дэд бүтцийг бие даасан дэвшилтэт технологиор шийдвэрлэх ажил /дахин зар/ "Энержи Конвертер" ХХК болон "Термомастер" ХХК нарын түншлэл ₮4,788,444,363.16 2022-06-13
DAFPE “Дамбадаржаа дэд төв” орчмын үерийн хамгаалалт, авто замын дагуух ус зайлуулах байгууламжийн барилга угсралтын ажил "Ньюконстракшн" ХХК болон "Тэнүүнхас Сар" ХХК нарын түншлэл ₮2,730,009,658.87 2022-04-04
HSSC-C Баянхошуу дэд төв дэх нийгмийн барилга, байгууламжуудын усан хангамж, ариутгах татуурга болон дулааны шугамын угсралтын ажил Эс энд Эй Трейд ХХК ₮3,132,123,439.80 2021-10-25
WSWWPDA Дамбадаржаа дэд төвийн ус хангамж, ариутгах татуургын шугамын яндан хоолой нийлүүлэх Баяндөрвөлж ХХК ₮1,590,359,106.13 2021-09-30
BDSC-BKH Баянхошуу дэд төв дэх спорт цогцолборын барилгын барилга угсралтын ажил “Стандарт Холдинг” ХХК, “Таны Зам” ХХК болон “Химон Констракшн” ХХК-иудын түншлэл   ₮15,107,201,431.00 2021-09-28
SCBA Баянхошуу дэд төв дэх барилгын талбарын байгаль орчны ариутгал халдваргүйжүүлэлт, хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэх, нөхөн сэргээлт хийх Эко Эрин тохижилт ХХК ₮153,720,000.00 2021-09-06
SHPM Lot 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтын хүнд даацын машин, механизм нийлүүлэх, багц 2 Хантуул Трейд ХХК ₮159,090,909.09 2021-08-25
SHPOV Lot 1 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтын шуурхай ажиллагааны автомашин нийлүүлэх, багц 1 Мөнххада ХХК ₮216,250,000.00 2021-07-28
SHPM Lot 1 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтын хүнд даацын машин, механизм нийлүүлэх, багц 1 Бадрангуй Орших ХХК ₮246,800,000.00 2021-07-28
SHPTC Сэлбэ дулааны станцын туршилт, ашиглалтад оруулах зөвлөх үйлчилгээ Интернэшнл Пауэр ХХК болон Термо калори ХХК-ийн түншлэл ₮532,608,000.00 2021-07-26
T1-CS6/EEM Байгаль орчны хөндлөнгийн хяналт хийх /шууд гэрээ/ Сошио Энвайронментал Сервис ХХК ₮71,649,000.00 2021-05-21
SHPSW Lot 3 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан хөдөлмөр хамгааллын хувцас болон гал эсэргүүцэх хэрэгслүүд, өргөлтийн болон бусад багаж хэрэгслүүд ханган нийлүүлэх /багц 3/ Цогт Эрчим ХХК ₮107,856,000.00 2021-05-05
T3-CS02 Газар чөлөөлөт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөндлөнгийн үнэлгээ Урбан фючур планинг консалтинг ХХК ₮566,140,000.00 2021-05-05
SHPSW Lot 1, 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан хөдөлмөр хамгааллын хувцас болон гал эсэргүүцэх хэрэгслүүд, өргөлтийн болон бусад багаж хэрэгслүүд ханган нийлүүлэх /багц 1, 2/ Евро Ази Сервис ХХК ₮302,088,600.00 2021-05-05
TFP Толгойт дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралтын ажил "Монгол Менежмент төв” ХХК болон “Улаанбаатар Менежмент” ХХК-уудын түншлэл ₮4,718,411,143.73 2021-03-30
VSI Lot 1 Талбайн хяналт хийх автомашин нийлүүлэх, багц 1 Монгол Хьюндай Автомотив ХХК ₮264,000,000.00 2021-03-25