Нээлттэй ажлын байрны зар

Ажлын байр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
Дулааны инженер Хаагдсан 2023-12-04 2023-12-15
Санхүүгийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2023-10-09 2023-10-20
Нийгмийн хамгаалал, жендэрийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2023-09-05 2023-09-18
Авто замын инженер Хаагдсан 2023-06-16 2023-06-30
Барилгын инженер /Civil Engineer/ Хаагдсан 2023-06-12 2023-06-26
ХАБЭА мэргэжилтэн Хаагдсан 2023-04-11 2023-04-17
Олон нийтийн оролцоог хангах мэргэжилтэн Хаагдсан 2023-04-10 2023-04-20
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2023-01-12 2023-01-23
Хот төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2023-01-12 2023-01-23
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2022-06-20 2022-07-08
Дулааны инженер Хаагдсан 2022-04-07 2022-04-18
Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер Хаагдсан 2022-02-16 2022-02-25
ЖОЛООЧ Хаагдсан 2021-12-10 2021-12-23
Дэд зохицуулагч Хаагдсан 2020-12-29 2021-01-04
Санхүүгийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-12-29 2021-01-04
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /Grant-дахин зар/ Хаагдсан 2020-10-28 2020-11-10
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /Grant/ Хаагдсан 2020-09-11 2020-09-22
Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер Хаагдсан 2020-09-07 2020-09-16
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн /дахин зар/ Хаагдсан 2020-09-03 2020-09-11
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн /дахин зар/ Хаагдсан 2020-07-07 2020-07-24
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-07-02 2020-07-09
Төслийн зөвлөх багт ХАБЭА-н ажилтан Хаагдсан 2020-06-18 2020-06-26
Төслийн инженер /Grant/ Хаагдсан 2020-05-25 2020-06-05
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /дахин зар/ Хаагдсан 2020-04-24 2020-05-06
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-04-21 2020-04-29
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /дахин зар/ Хаагдсан 2020-01-29 2020-02-07
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-01-03 2020-01-15
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-01-03 2020-01-15
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-01-03 2020-01-15
Төслийн дэд зохицуулагч #2 Хаагдсан 2019-07-19 2019-07-26