Нээлттэй ажлын байрны зар

Ажлын байр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
Төслийн дэд зохицуулагч #1 Хаагдсан 2019-06-14 2019-06-26
Барилгын инженер Хаагдсан 2019-06-14 2019-06-24
Нийгмийн хамгаалал, жендэрийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2019-04-12 2019-06-04
Барилгын инженер Хаагдсан 2019-04-12 2019-04-19
Хот төлөвлөгч Хаагдсан 2019-04-05 2019-04-12
Санхүүгийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2019-04-05 2019-04-12
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2019-02-19 2019-02-25
Төслийн дэд зохицуулагч Хаагдсан 2019-01-25 2019-02-01
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2018-10-12 2018-10-24
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2018-04-04 2018-04-13
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Хаагдсан 2017-12-14 2017-12-27
Цахилгааны инженер /дахин зар/ Хаагдсан 2017-12-07 2017-12-11
Дулааны инженер Хаагдсан 2017-10-10 2017-10-17
Цахилгааны инженер Хаагдсан 2017-10-10 2017-10-17
Санхүүгийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2017-03-20 2017-04-06
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2017-02-20 2017-03-03
Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын мэргэжилтэн Хаагдсан 2017-02-20 2017-03-03
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2016-11-28 2016-12-02