Нээлттэй ажлын байрны зар

Ажлын байр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Хаагдсан 2017-12-14 2017-12-27
Цахилгааны инженер /дахин зар/ Хаагдсан 2017-12-07 2017-12-11
Дулааны инженер Хаагдсан 2017-10-10 2017-10-17
Цахилгааны инженер Хаагдсан 2017-10-10 2017-10-17
Санхүүгийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2017-03-20 2017-04-06
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2017-02-20 2017-03-03
Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын мэргэжилтэн Хаагдсан 2017-02-20 2017-03-03
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2016-11-28 2016-12-02