Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээний огноо
SHPOF Lot 3 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан гал тогооны тавилга ханган нийлүүлэх /багц 3/ Цэцүүх Трэйд ХХК ₮88,360,090.91 2021-03-24
SHPOF Lot 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан гал тогооны тавилга ханган нийлүүлэх /багц 2/ Саммит Компьютер Технологи ХХК ₮38,903,181.82 2021-03-22
SHPOF Lot 1 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан гал тогооны тавилга ханган нийлүүлэх /багц 1/ Хашхан ХХК ₮53,372,727.00 2021-03-22
T2-CS03 Байгаль орчны хөндлөнгийн үнэлгээ Од Динамик ХХК ₮282,272,000.00 2021-03-11
DDCD-BKH Баянхошуу дэд төвд баригдах олон нийтийн хөгжлийн төв Тэш Агь Констракшн” ХХК болон “Ай Ди Си Проперти ХХК-ийн түншлэл ₮2,940,919,225.00 2021-03-01
DDPK-BKH Баянхошуу дэд төвд баригдах олон нийтийн хөгжлийн төв Дүүрэн Трэйд ХХК ₮2,385,246,984.34 2021-03-01
ASKG-BKH Баянхошуу дэд төв дэх 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил Цаст констракшн ХХК ₮3,999,714,078.08 2021-02-09
TFBA Баянхошуу дэд төв дэх барилгын талбарыг түр хашаалах ажил Мандах Оройн Товгор ХХК ₮186,315,750.00 2020-12-25
T2-CS05 Төслийн III үе шатны инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл болон барилга угсралтын ажлын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ WAPCOS Limited туслан гүйцэтгэгч "ПиСиДиПи" ХХК, "Инженер Геодези" ХХК, "Эрчим төсөл" ХХК, "Усны Эрчим" ХХК, "Инженеринг зөвлөх" ХХК, "Проект Сити" ХХК, "ЭнБиСиСи" ХХК, "ЖЭМР" ХХК $3,566,500.00 2020-12-25
SHS Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын материал орчимд баригдах 9 давхар, 2 блок нийт 126 айлын түрээсийн орон сууцны барилга угсралтын ажил "Монкон Констракшн" ХХК ₮10,127,896,309.00 2020-11-18
USF Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүсийг инженерийн хангамжийн шугам сүлжээнд холбох барилга угсралтын ажил "Набсан" ХХК, "ЧММ" ХХК болон "Санжат" ХХК-иудын түншлэл ₮11,219,362,777.88 2020-10-23
HSSC-A Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Морингийн давааны шинэ суурьшлын бүсийн төлөвлөлтийн талбайд хийгдэх сайжруулсан нүхэн жорлон суурилуулах, 1-р хэсгийн ажил "Хэмжилзүй" ХХК ₮206,874,739.20 2020-10-01
HSSC-B 2-р хэлхээний дулааны хангамж, хэрэгцээний халуун ус, цэвэр усны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил "Бумбод" ХХК болон "Алтайн үндэс констракшн" ХХК-иудын түншлэл ₮1,908,992,194.60 2020-10-01
PP01-SW Баянхошуу дэд төвд орлогод нийцсэн орон сууц ба хот шинэчлэлтийн төслийн туршилтын загвар барилга барих ажил "Томо Бюлдинг" ХХК болон "Саруул Сайхан" ХХК-иудын түншлэл ₮2,412,654,437.08 2020-08-21
SFKA Lot 1 Сэлбэ дэд төвд баригдах цэцэрлэгт тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх-1 "Профэшнал Сивил Инженеринг констракшн" ХХК ₮100,999,000.00 2020-07-23
SFKA Lot 2 Сэлбэ дэд төвд баригдах цэцэрлэгт тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх-2 "Чиглэл" ХХК ₮44,058,181.82 2020-07-23
SEF Lot 1 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-1 "Улс Туяарах" ХХК ₮143,310,700.00 2020-06-26
SEF Lot 2 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-2 "Декора" ХХК ₮11,290,000.00 2020-06-26
SEF Lot 3 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-3 "Профэшнал Сивил Инженеринг констракшн" ХХК $140,174,000.00 2020-06-26
WSC16B Шархад дэд төвийн дэд бүтцийн салбар шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах ажил ЧММ ХХК болон Шандонг Донгхонг Индастри Пайп компаниудын түншлэл ₮2,132,539.97 2020-05-22
LAE Lot 1, Lot 3 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд компьютер, тоног төхөөрөмж болон програм хангамж нийлүүлэх-1,3 Ай Ти Зон ХХК $261,932,672.73 2020-03-25
LAE Lot 2 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд компьютер, тоног төхөөрөмж болон програм хангамж нийлүүлэх-2 Саммит Компьютер Технологи ХХК ₮3,793,518.00 2020-03-23
CSOI Хотын үндсэн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаа, менежментийг сайжруулах болон байгууллагын болон эрх зүйн шинэчлэлийг дэмжих зөвлөх үйлчилгээ Ханкүүк Инженеринг Консалтинг Co., Ltd болон Сивил Инженеринг консалтинг ХХК $438,508.00 2019-12-20
GWD14 Сэлбэ дэд төвийн хөрсний ус зайлуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажил Үе шат-2 "Уайт Феникс" ХХК $1,261,320.54 2019-09-30
GWD11 Сэлбэ дэд төвийн хөрсний ус зайлуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажил Үе шат-1 "Набсан" ХХК, "Тэгш Плант" ХХК болон  "Тэргүүн Инвест" ХХК-ийн түншлэл $638,766.09 2019-09-30
BSDF07B Баянхошуу дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралтын ажил Монгол менежмент төв ХХК болон Улаанбаатар менежмент ХХК-ийн түншлэл ₮6,263,143,374.13 2019-08-20
BSLS09 Lot 1 Баянхошуу дэд төвийн тохижилтын ажил Дүүрэн трэйд ХХК болон Байгууламж ХХК-ийн түншлэл ₮3,169,675,410.75 2019-08-02
WSC16A Баянхошуу дэд төвийн цэвэр бохир ус, халуун ус болон дулааны шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, угсралт суурилуулалт болон нийлүүлэлтийн ажил Одкон Холдинг ХХК болон Улаанбаатар барилга ХХК-ийн түншлэл $1,846,899.00 2019-07-24
ES-COL/OCR/T1 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн барилга угсралтын ажлуудад захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээ "НХОГ" ОНӨААТҮГ ₮2,381,246,506.75 2019-06-27
CSDA Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ Ричвелл Инженеринг ХХК (Туслан гүйцэтгэгч SRP  Инженер Консалтнг ХХК болон Нею Урбанизм ХХК) $899,997.50 2019-06-25