Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээний огноо
BEF Lot 1 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 1"-ийн хүрээнд мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ "Ай Ти Зон" ХХК ₮92,383,663.64 2019-03-26
BEF Lot 2 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 2"-ын хүрээнд үсчин болон оёдолчны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ "Декора" ХХК ₮9,464,000.00 2019-03-26
BEF Lot 3 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 3"-ын хүрээнд сургалтын төвийн тавилга нийлүүлэх гэрээ "'Профэшнал Сивил Инженеринг Констракшн" ХХК ₮90,493,000.00 2019-03-26
BSLS09 Lot 2 Сэлбэ дэд төвд үерийн далангийн дагуу хийгдэх гадна тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил "Бодь Пропертийз" ХХК ₮2,392,702,778.26 2019-03-25
PP01-DD Орлогод нийцсэн орон сууцны загвар төслийн зураг боловсруулах хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Аркетайп Монголиа ХХК $69,520.00 2019-01-29
CSDD-GWD Сэлбэ дэд төвд төлөвлөсөн авто замын борооны ус зайлуулах шугамыг хөрсний усны түвшинг доошлуулах шугам болгох өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх Гидродизайн инноваци ХХК ₮65,818,000.00 2019-01-21
CSDD-BSDF07B Баянхошуу дэд дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажлын зураг шинэчлэх, зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Усны эрчим ХХК ₮59,851,420.00 2019-01-21
SSF05 Lot 1 Сэлбэ дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил Цаст Констракшн ХХК ₮2,670,860,071.77 2019-01-17
SSF05 Lot 2 Сэлбэ дэд төвийн бизнес инкубатор болон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга угсралтын ажил Бридж Констракшн ХХК болон Монхас ХХК ₮3,554,505,525.54 2019-01-17
T2-CS02 Байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Интерконтинэнтал Консалтантс & Текнокрафт ПиВи.Лтд (Intercontinental Consulatnts & Technocraft Pvt.Ltd) болон Тэнхлэг зууч ХХК, Ай Си Ти Сайн Консалтинг (ICT Sain Consulting) ХХК хамтарсан компанийн түншлэл $3,734,100.00 2019-01-04
SEC13 Сэлбэ дэд төвийн цахилгаан болон холбооны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Дорнын Их Гэгээ ХХК болон Монхас ХХК $1,899,861.71 2018-12-18
T2-CS01 Зураг төсөл зохиох, хяналтыг хэрэгжүүлэх /зохиогч-захиалагч хамаарна/ Донгмёнг Инженеринг Консалтантс & Архетектур ХХК, БНСУ, Бюксан Инженеринг Ко.,Лтд, БНСУ, Юүшин Корпораци, БНСУ  (DONGMYEONG Engineering Consultant & Architecture Co,. Ltd., Korea, Byucksan Engineering Co., Ltd, Korea, YOOSHIN Corporation, Kor $4,659,085.00 2018-11-16
BEC13 Баянхошуу дэд төвийн цахилгаан болон холбооны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Одкон Холдинг ХХК болон Одкон эрчим ХХК-ийн түншлэл $2,151,473.52 2018-11-16
BRDH11 Баянхошуу дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 1 Янчэнг Шинггуо Констракшн Инженеринг ХХК $6,279,013.45 2018-11-16
DS-BSF05 Lot 2 Бизнес инкубатор МСҮТ-ийн барилга угсралтын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх Моншрифт ХХК ₮23,127,932.55 2018-11-06
DS-BSF05 Lot 1 Цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх ТХН болон Моншрифт ХХК ₮26,413,264.49 2018-11-06
BRDH14 Баянхошуу дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 2 Людвиг Пфейффер Хох-Унд Тифбау ГмбХ& Ko.KГ, ХБНГУ (Кассел) Ludwig Pfeiffer Hoh-Und Tiffbau GmbH&Co.KG, Germany (Kassel) болон (Leipzig) компаниудын түншлэл $8,218,290.71 2018-10-29
BFKA Lot 1, 3 Баянхошуу дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгт “Багц 1”-ийн хүрээнд тавилга нийлүүлэх, “Багц 3”-ын хүрээнд цэцэрлэгийн бусад хангамжийн эд зүйлс нийлүүлэх гэрээ Декора ХХК ₮114,765,000.00 2018-10-19
BFKA Lot 2 Баянхошуу дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ Чиглэл ХХК ₮43,660,000.00 2018-10-19
CS-CSDS Сэлбэ дэд төвийн дулааны станцын техник эдийн засгийн үндэслэл, болон Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд баригдах нийгмийн барилга байгууламжийн гадна холболтын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах гэрээ Ричвелл инжинеринг ХХК болон Моншрифт ХХК $196,072.96 2018-10-19
SBR08 Сэлбэ дэд төвд баригдах 3 гүүрний барилга угсралтын ажил ЗМЗ ХХК ₮2,872,632,123.51 2018-10-15
BHF06B Баянхошуу дэд төвийн дулааны шинэ шугамын зураг төсөл, ханган нийлүүлэх, суурилуулалтын ажил Жанхан Инженийрс, Инк, Oдкон Холинг ХХК болон Кориа Дистрикт Хийтинг Инженеринг ХХК-ийн түншлэл $7,061,203.35 2018-10-12
ТХН-2018/01 Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд баригдах авто зам, инженерийн шугам сүлжээний трасст өртсөн нэгж талбаруудын кадастрын зургийн өөрчлөлт болон газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд олгосон газрын кадастрын зураг үйлдэх, газар дээр тэмдэглэх аж АТТП ХХК  ₮36,500,000.00 2018-10-10
DS-WSNR17B Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ болон туслан зөвлөх Сивил Инжинеринг Консалтинг ХХК ₮56,024,996.00 2018-09-10
DS-WSNR17C Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ болон туслан зөвлөх Сивил Инжинеринг Консалтинг ХХК ₮4,371,277.00 2018-09-10
ES-WSNR17B Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮119,034,826.00 2018-05-31
ES-WSNR17C Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮8,488,071.00 2018-05-31
ES-BSWR10 Lot 2 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮46,183,413.00 2018-05-31
CSBHF06A Зураг төсөл зохиох, Зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Гандирс-Од ХХК ₮157,000,000.00 2018-05-18
DS-WSNR17A Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хидро Дизайн Прожект ХХК ₮58,900,000.00 2018-05-11