Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагааны нэр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
SHPOF Lot 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан гал тогооны тавилга ханган нийлүүлэх /багц 2/ Хаагдсан 2021-01-08 2021-01-29
SHPSW Lot 1, 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан хөдөлмөр хамгааллын хувцас болон гал эсэргүүцэх хэрэгслүүд, өргөлтийн болон бусад багаж хэрэгслүүд ханган нийлүүлэх /багц 1, 2/ Хаагдсан 2021-01-08 2021-02-08
SHPOF Lot 1 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан гал тогооны тавилга ханган нийлүүлэх /багц 1/ Хаагдсан 2021-01-08 2021-01-29
T3-CS02 Газар чөлөөлөт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөндлөнгийн үнэлгээ Хаагдсан 2020-12-11 2021-12-01
T2-CS03 Байгаль орчны хөндлөнгийн үнэлгээ Хаагдсан 2020-11-14 2020-12-15
SFS Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах байр Хаагдсан 2020-10-14 2020-11-16
DDCD-BKH Баянхошуу дэд төвд баригдах олон нийтийн хөгжлийн төв Хаагдсан 2020-10-09 2020-11-09
TFP Толгойт дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2020-10-06 2020-11-06
CS01 /Grant/ Зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2020-10-01 2020-11-04
VSI Lot 1 Талбайн хяналт хийх автомашин нийлүүлэх, багц 1 Хаагдсан 2020-09-29 2020-10-30
ASKG-BKH Баянхошуу дэд төв дэх 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2020-09-16 2020-10-22
CS03 /Grant/ Зам, явган хүний гарцын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2020-09-14 2020-10-19
TFBA Баянхошуу дэд төв дэх барилгын талбарыг түр хашаалах ажил Хаагдсан 2020-09-07 2020-09-22
SCBA Баянхошуу дэд төв дэх барилгын талбарын байгаль орчны ариутгал халдваргүйжүүлэлт, хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэх, нөхөн сэргээлт хийх Хаагдсан 2020-09-07 2020-09-22
HSSC-A Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Морингийн давааны шинэ суурьшлын бүсийн төлөвлөлтийн талбайд хийгдэх сайжруулсан нүхэн жорлон суурилуулах, 1-р хэсгийн ажил Хаагдсан 2020-07-30 2020-08-19
USF Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүсийг инженерийн хангамжийн шугам сүлжээнд холбох барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2020-07-21 2020-08-21
HSSC-B 2-р хэлхээний дулааны хангамж, хэрэгцээний халуун ус, цэвэр усны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2020-07-01 2020-08-04
SFKA Lot 1 Сэлбэ дэд төвд баригдах цэцэрлэгт тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх-1 Хаагдсан 2020-06-10 2020-07-30
SFKA Lot 2 Сэлбэ дэд төвд баригдах цэцэрлэгт тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх-2 Хаагдсан 2020-06-10 2020-07-30
DDPK-BKH Баянхошуу дэд төвд баригдах олон нийтийн хөгжлийн төв Хаагдсан 2020-06-08 2020-11-02
SEF Lot 1 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-1 Хаагдсан 2020-05-12 2020-06-29
SEF Lot 2 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-2 Хаагдсан 2020-05-12 2020-06-29
SEF Lot 3 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-3 Хаагдсан 2020-05-12 2020-06-29
ASKG-BKH Баянхошуу дэд төвд баригдах цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил /дахин зар/ Хаагдсан 2020-05-08 2020-10-15
SHS Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын материал орчимд баригдах 9 давхар, 2 блок нийт 126 айлын түрээсийн орон сууцны барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2020-05-08 2020-06-10
PP01-SW Баянхошуу дэд төвд орлогод нийцсэн орон сууц ба хот шинэчлэлтийн төслийн туршилтын загвар барилга барих ажил Хаагдсан 2020-02-14 2020-03-27
LAE Lot 1, Lot 3 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд компьютер, тоног төхөөрөмж болон програм хангамж нийлүүлэх-1,3 Хаагдсан 2020-02-03 2020-03-25
LAE Lot 2 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд компьютер, тоног төхөөрөмж болон програм хангамж нийлүүлэх-2 Хаагдсан 2020-02-03 2020-03-25
T2-CS05 Төслийн III үе шатны инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл болон барилга угсралтын ажлын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2020-01-21 2020-06-29
WSC16B Шархад дэд төвийн дэд бүтцийн салбар шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах ажил Хаагдсан 2019-11-15 2020-05-27