SHTL-B : Толгойт дэд төв дэх нийтийн ногоон байгууламж тохижилтын ажил (байршил 2)