BKHS : Баянхошуу дэд төвд баригдах ”Плаза”-н барилга угсралтын ажил