TBC /re-bid/ : Толгойт дэд төвд баригдах сургалтын төвийн барилгын барилга угсралтын ажил /дахин зар/