FSBKH : Гал унтраах, аврах 29 дүгээр ангийн барилга угсралтын ажил