Бохир усны шугамыг өргөтгөх ажлын гүйцэтгэгч шалгарлаа