Сэлбэ Дэд төвийн хоёр дугаар хэсгийн Авто зам, цэвэр бохир ус болон дулааны шугам угсрах, суурилуулах гэрээ