"Ажлын байран дээрх дадлагажуулагч багш бэлтгэх сургалт"-д хамрагдан амжилттай төгссөн сурагчид сертификатаа гардан авлаа