Баянхошуу дэд төвд 240 хүүхдийн цэцэрлэг барих гүйцэтгэгч шалгарлаа