Төв цэвэрлэх байгууламжид анх удаа иж бүрэн засвар шинэчлэлийн ажил хийж гүйцэтгэлээ