Азийн Хөгжлийн Банкны Захирлуудын Зөвлөлд Монгол Улсыг төлөөлөх гүйцэтгэх захирал ноён М. Пол Домингез Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд ажиллаж байна