Төслийн оролцогч байгууллагуудад зориулсан төслийн танилцуулга өдөрлөг зохион байгууллаа.