АХБ-ны Удирдах зөвлөлийн захирлууд ажлын айлчлал хийлээ