Азийн Хөгжлийн Банкны Зүүн Ази, Зүүн Өмнөд Ази, Номхон далайн орнуудыг хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Ахмед М.Саеед Баянхошуу дэд төвд зочиллоо