Чингэлтэй дүүргийн 4 хороодтой хамтран ажиллах "Санамж бичиг" байгуулав