Хөгжиж буй орнуудын боловсон хүчний хөгжлийг дэмжих "Ур чадварыг хөгжүүлэх нь" төслийн 2019 оны төлөвлөлтийн семинарт “Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслийн зохицуулагч Д.Авирмэд оролцон нээлтийн үг хэллээ