Азийн хөгжлийн банкны хяналтын багынхан дэд төвүүдийн талбай дээр ажиллаа.