“Сэлбэ дэд төвийн үерийн далан дагуух тохижилтын ажил"-ын гэрээ байгууллаа.