Азийн Хөгжлийн Банкны захирлуудын зөвлөлийн даргын зөвлөхүүд “Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн айлуудын амьдралын орчин нөхцөлтэй танилцлаа