Сэлбэ дэд төвд 240 хүүхдийн Цэцэрлэг болон Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв барих гэрээ байгууллаа