Баянхошуу дэд төвийн 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн нээлтийн үйл ажиллагаа