Засгийн газрын төлөөлөл Төслийн ажлын явцтай танилцлаа