АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлийн төлөөлөл төслийн ажлын явцтай танилцав