Баянхошуу дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцлаа