Баянхошуу дэд төвийн “N5, N6” блокийн газрын эзэд, оршин суугчдад БЛОКИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН КОНЦЕПЦ танилцуулж санал солилцлоо.