Сэлбэ дэд төвийн бүтээн байгуулалтуудын ажлын явцыг эрчимжүүлэн хяналт тавьж, шаардлагыг өндөржүүлэх үүрэг чиглэл өглөө