ДАМБАДАРЖАА ДЭД ТӨВИЙН ИРГЭДЭД “ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА