“Улаанбаатар хотын гэр хороололд хүртээмжтэй, таатай орчин бүрдүүлэхэд залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх” төслийн танилцуулга уулзалт Баянхошуу дэд төвд зохион байгуулагдлаа