Дамбадаржаа дэд төвийн иргэд болон хороодын албан хаагчдад төслийн явцын мэдээлэл хүргэх уулзалтуудыг зохион байгууллаа