Толгойт дэд төвийн цэцэрлэгүүдийн бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд болон эцэг эхчүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа