Азийн Хөгжлийн Банкны Зүүн Азийн бүс хариуцсан захирлуудын зөвлөл Монгол улсад айлчлан “Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслийн хэрэгжилтийн явц болон үр дүнтэй танилцлаа