Баянхошуу дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажил эхэллээ