Төслийн 2-р үе шатны хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 40-р хорооны иргэдэд төслийн явцын мэдээлэл хүргэх уулзалт зохион байгууллаа