Баянхошуу дэд төвийн бизнес эрхлэгчдэд оёдлын тоног төхөөрөмжүүд хүлээлгэж өглөө