Толгойт дэд төвийн дунд сургуулийн сурагчдад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалт хийлээ