“Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк”-ны төлөөллүүд төслийн I үе шат болох Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдэд ажиллаж байна