Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтанд дэмжиж ажиллахаа илэрхийллээ