Дэнжийн мянга дэд төвийн сургуулийн сурагчдад “Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалт зохион байгууллаа