Баянхошуу дэд төвд ажилд зуучлах нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулагдлаа