Улаанбаатарын дагуул хотуудын талаар санал солилцлоо