“Улаанбаатар хотын гэр хороололд хүртээмжтэй, амьдрахад таатай орчинг бий болгоход залуучуудын оролцоог хангах нь” техникийн туслалцааны төсөл хэрэгжихээр боллоо