Киргиз улсын бишкек хотын удирдлагуудтай туршлага солилцлоо