Дамбадаржаа, Дэнжийн мянга дэд төвүүдийн дунд сургуулийн сурагчдад “Охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалт зохион байгууллаа