Азийн Хөгжлийн Банкны дэд захирал Мухаммэд Сами Саед ажлын айлчлал хийлээ